Romsilva spune că la Conțu s-a tăiat legal. Nu e așa

De-Clic :: Romsilva spune că la Conțu s-a tăiat legal. Nu e așa

În urma investigației noastre privind tăierea pădurilor cvasivirgine de la Conțu, Romsilva a emis un comunicat de presă prin care încearcă să convingă publicul că tăierile de la Conțu au respectat legea. Acest comunicat este însă plin de inexactități și omisiuni.

În comunicat, Romsilva minimalizează, sau pur și simplu omite faptul că pădurea de la Conțu era supusă unui regim special de aprobare a eventualelor exploatări din două motive:

1.      este parte din Situl Natura 2000 Frumoasa, arie protejată reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  Aici Romsilva încearcă să se prevaleze de amenajament. Atragem atenția că avizarea acestuia a fost obținută de principiu, per total, pentru întreaga  suprafață (peste 7.200ha) și nu specific pentru suprafețele discutate (mult mai mici).

2.      este pădure inventariată ca fiind cvasivirgină prin proiectul "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul PIN-MATRA/2001/018", reglementată de Ordinul de Ministru nr. 2525/2016.   Despre acesta, comunicatul nu spune nimic. Și știm de ce. Pentru că acest Ordin nu a fost respectat. Fapt confirmat de Garda Forestieră Brașov  printr- un document oficial.  [1] Iar asta pentru toate exploatările din 2016-2017 (reamintim că noi am identificat 5). 

În schimb, Romsilva apără încadrarea pădurilor în amenajament și faptul că o parte din pădurile inventariate în 2004 ca și cvasivirgine nu au fost recunoscute ca atare. Dacă acel amenajament a fost atât de corect, de ce în Procesul Verbal al Conferinței a II-a de amenajare pentru Ocolul Sivic Avrig din Direcția Silvică Sibiu din 08.03.2013  [2], la secțiunea C. Probleme Speciale, nu se spune nimic despre pădurile cvasivirgine? Aici este menționat faptul că 99% din suprafață se suprapune cu Siturile Natura 2000 Frumoasa și Munții Făgăraș și faptul că 29,47ha sunt cuprinse în Parcul Național Cindrel. Dar despre pădurile cvasivirgine nu se spune nimic, deși legislația în vigoare la momentul respectiv le recunoștea importanța (tipul funcțional TI păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fără avizul Academiei Române; grupa funcțională 1, păduri cu funcție specială de protecție; subgrupa funcțională 1.5 păduri de interes științific).  De ce au încercat autorii Procesului Verbal să le treacă sub tăcere?

Considerăm că, prin acest comunicat, Romsilva încearcă să acopere ilegalitățile de la Conțu. Apărând ilegalitățile n-au făcut decît să confirme că acesta nu e un caz izolat, e atitudinea companiei.

Comunicatul integral poate fi citit aici


NOTE:

[1] Răspuns Garda Forestieră Brașov

[2] Ocolul Silvic Avrig