MOBILIZARE: trimite și tu mesajul tău către FSC

De-Clic :: MOBILIZARE: trimite și tu mesajul tău către FSC

Ieri, luni 19 iunie 2017 a avut loc o întrunire online între FSC (Forest Stewardship Council) și părțile interesate pentru a discuta termenii prin care Schweighofer poate primi înapoi certificatul de sustenabilitate.

 

În ultimele luni Schweighofer a devenit o companie slabă și vulnerabilă. Magazinele de bricolaj renunță la produsele austriecilor, ilegalitățile lor din România au făcut înconjurul planetei - practic, au nevoie de această recertificare ca de aer. Iar viteza cu care încearcă să facă acest lucru să se întâmple le arată disperarea.

 

Noi putem pune interesele cetățenilor în centrul acestor negocieri. Este clar că, atât pentru FSC, cât și pentru Schweighofer, interesele sunt despre profit și nu despre protejarea pădurilor. Găsești aici condițiile de reasociere. Citește-le și trimite și tu un mesaj directorilor FSC.


Mâine, 21 iunie 2017, este ultima zi în care putem face acest lucru, așa că acționează acum! Dacă nu ai timp să citești condițiile și să formulezi propriul tău mesaj, am pregătit un model pe care îl găsești mai jos.

 

  1. Compune un nou email către: a.dunn@fsc.org, a.arellano@fsc.org, a.punja@fsc.org, confirmari@de-clic.ro

  2. Copiază textul de mai jos, preferabil varianta în engleză, și nu uita să te semnezi la final

 

Dear members of the board,


We have read and analised your proposed conditions for the reassociation between FSC and Schweighofer.


We strongly believe that it is too early for the FSC to pronounce itself on the matter. Please find below the de-clic comunity's arguments regarding the conditions for reassociation:


1. The rush of reassociation between FSC and Schweighofer is unjustified. No more than three months after dissasociating, and without Schweighofer having shown improvement in business practices, the renegotiation talks began.


2. The FSC itself states that there is currently another investigation into Schweighofer and the violation of Romanian wood measurement standards. We believe that this investigation is not complementary with the negotiation of reassociation, instead it’s a continuous breach of FSC standards.


3. We do not agree that companies with a direct interest in Schweighofer certification such as Egger, Hornbach or Ikea are decision-makers in Schweighofer recertification.


The current negotiation of the Schweighofer certification risks to be perceived as a masquerade organized by companies with a direct interest in marketing HS products. By accepting this, the FSC sends out a wrong message - regardless of the wrongs committed, for the right amount, everything can be negotiated.


Therefore, the de-clic community will challenge the reassociation between FSC and Schweighofer. We will not tolerate a another greenwashing attempt of the forestry industry, its illicit practices must dissapear.


Kind regards,

___________

Stimați membri ai bordului,


Am citit și analizat condițiile dumneavoastră pentru reascocierea dintre FSC și  Schweighofer.


Considerăm, în continuare, că este mult prea devreme pentru ca FSC să se pronunțe în acest sens. Iată care sunt părerile comunității de-clic cu privire la condițiile de reasociere:


1. Graba reasocierii dintre FSC și Schweighofer este nejustificată. La nici 3 luni de la dezasociere și fără ca Schweighofer să fi demonstrat o îmbunătățire în practicile sale de afaceri s-a început negocierea pentru reasociere.


2. Însuși FSC afirmă că în prezent se derulează o altă investigație cu privire la Schweighofer și la încălcarea standardelor românești de măsurare a lemnului. Considerăm că acestă investigație nu este complementară cu negocierea reasocierii, ci este o încălcare activă a standardelor FSC de către HS.


3. Nu suntem de accord ca intreprinderi cu interes direct în certificarea Schweighofer precum Egger, Hornbach sau Ikea să fie factori de decizie în recertificarea Schweighofer.


Prezenta negociere a certificării Schweighofer de către FSC riscă să fie percepută ca o mascaradă organizată de companiile cu interes direct de comercializare a produselor HS. Prin acceptarea acestui lucru, FSC nu face altceva decât să transmită un mesaj greșit – și anume că indiferent de ilegalitățile comise, pentru suma corectă, totul se poate negocia.


Prin urmare, comunitatea de-clic va contesta reasocierea dintre FSC și Schweighofer. Nu vom tolera o altă tentativă de greenwashing a industriei forestiere, practicile ilicite ale acesteia vor trebui să dispară.


Cu stimă,

__________