ALERTĂ: Consultare publică privind depășirea volumului de lemn care poate fi tăiat

Ministerul Apelor și Pădurilor propune dezbaterii publice un proiect de ordin de ministru. Prin acesta se prevede depășirea volumului de tăiere pentru lemnul afectat de factori biotici sau abiotici. [1] Factorii biotici se referă la infestările cu gândaci de scoarță, pe când cei abiotici se referă la trunchiuri căzute accidental. Motivele pentru care acest ordin […]