Transparență

Ne finanțăm activitatea prin donațiile individuale ale membrilor Declic, prin fonduri nerambursabile de la organizații-soră și fundații, precum și prin alte mecanisme specifice organizațiilor civice, de exemplu redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.

1. Declic este o comunitate independentă, susținută financiar de către membrii săi.

Bugetul Declic e alimentat de oameni ca tine. Nu luăm fonduri de la companii poluatoare și nici fonduri publice de la statul român. Așa că ne bazăm pe donații de la sute de mii de cetățeni din țară și din diaspora pentru a ne finanța activitatea. Orice contribuție, oricât de mică, ne ajută să câștigăm campaniile Declic. Contribuie și tu cu o donație lunară.

Pe termen mediu, dorim ca Declic să se finanțeze 100% din donațiile membrilor săi.

2. Declic este o comunitate independentă, care aplică pentru granturi la fundații.

Declic își are originea într-un proiect din 2015, finanțat prin Fondul ONG în România, creat prin contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a Norvegiei.

De la înființare, Declic a primit fonduri nerambursabile de la mai multe organizații-soră din cadrul rețelei internaționale OPEN și de la alte organizații. Pentru informații adiționale, poți consulta secțiunea de Buget din cadrul Raportului Anual.

3. Declic este o comunitate transparentă, informează constant membrii referitor la situația veniturilor și a cheltuielilor.

Informații privind veniturile și cheltuielile Declic, pe ani, extrase din rapoartele financiare ale Asociației Declic (fostă Efectul Fluture), reprezentantul legal al Comunității Declic:

2023

2022

Declic a primit și granturi din partea următoarelor fundații: Sigrid Rausing Trust, Environmental Investigation Agency, Campact e.v, Uplift, Programul Active Citizens Fund în România.

2021

Declic a primit și granturi din partea următoarelor fundații: Sigrid Rausing Trust, OPEN Minds, European Climate Foundation, Romanian United Fund, Environmental Investigation Agency, Programul Active Citizens Fund în România. În anul 2021, Declic a strâns donații pe care le-a redirecționat către: Asociația „Arhitectură, Restaurare, Arheologie” pentru programul „Adoptă o casă la Roșia Montană”- 23 260 ron.

2020

Declic a primit și granturi din partea următoarelor fundații: Sigrid Rausing Trust, OPEN Minds, European Climate Foundation, ROMANIAN UNITED FUND și JMG FOUNDATION. În anul 2020, Declic a strâns donații pe care le-a redirecționat către: Asociația Dăruiește Viață (aparatură medicală, in valoare de 274.064 RON), Asociația Seneca (pachete cu alimente in valoare de 471.624 RON), NEO Philanthropy Action Fund (machetă Black Lives Matter in valoare de 9.463 RON) si Akcja Demokracja (macheta Politico in valoare de 4.868 RON)

2019

Buget declic 2019

Declic a primit și granturi din partea altor organizații-soră sau fundații, printre care se numără Spera Foundation (15 000 euro), OPEN (Online Progressive Engagement Network- 47 640 euro), EIA ( Environmental Investigation Agency – 6 000 euro ), European Climate Foundation (64 700 euro).

2018

În 2018, granturile au fost primite de la University of Liverpool (4400.8 de Euro), Environmental Investigation Agency (6000 Euro), Urgent Action Fund for Womens (15125 de Euro), OPEN minds e.V. (33050 de Euro) și Bewegungsstiftung (1250 de Euro).

2017

În 2017, granturile au fost primite de la Campact e. V. (5000 de Euro), 38 DEGREES (20770 de GBP), ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (10500 Euro), EuroNatur Stiftung (1750 de Euro), OPEN minds e.V., Funds for civic education (6400 de Euro) și OPEN minds e.V., Bewegungsstiftung (11250 de Euro).

2016

În 2016, granturile au fost primite de la Campact eV (89000.00 RON), Funders for Fair Trade (171518.00 RON) și de la alte organizații ale rețelei internaționale OPEN (13000 Euro).

2015

În 2015, granturile au fost primite de la EEA Grants prin Fondul ONG în România (33299 Euro), CEL Education Fund (1154 Euro), Fundația Terra Mileniul III (4000 de Euro) și 38Degrees (20000 GBP).