Stire 26 December 2017

[Alertă] Administrația Parcului Național Defileul Jiului și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj vor să sece Jiul!

În ciuda deciziei definitive a Curții de Apel București, care a anulat autorizațiile de construire ilegale ale proiectului de deviere a Jiului pe toată lungimea defileului, cei care ar trebui să vegheze la protejarea Parcului Național Defileul Jiului, administrația parcului și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, insistă ca parcul să fie distrus de la un capăt la celălalt. Administrația a redactat un plan de management care promovează secarea Jiului, dispariția esenței Defileului Jiului, iar APM Gorj vrea să emită decizie de încadrare fără aviz de mediu pentru acest plan ilegal!

În ciuda deciziei definitive a Curții de Apel București, care a anulat autorizațiile de construire ilegale ale proiectului de deviere a Jiului pe toată lungimea defileului, cei care ar trebui să vegheze la protejarea Parcului Național Defileul Jiului, administrația parcului și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, insistă ca parcul să fie distrus de la un capăt la celălalt. Administrația a redactat un plan de management care promovează secarea Jiului, dispariția esenței Defileului Jiului, iar APM Gorj vrea să emită decizie de încadrare fără aviz de mediu pentru acest plan ilegal!

Autoritățile de mediu ignoră în continuare solicitarea celor 30 de mii de semnatari ai petiției pentru salvarea Defileului Jiului! [1]

De parcă nu ar ajunge faptul că Hidroelectrica ignoră decizia judecătorească definitivă. [2]

! Este extrem de important să trimitem observații la APM Gorj, precum cele de mai jos, până în data de 27.12.2017!

Împreună reușim!

Călin Dejeu

Ce poți face tu:

Ai nevoie de doar două minute pentru a te implica.

Pasul 1: Compune un nou email către:office@apmgj.anpm.ro, confirmari@declic.ro

Pasul 2: Copiază următorul mesaj sau scrie unul chiar tu. Neapărat scrie un subiect (subject line) propriu.


Observații privind decizia etapei de încadrare pentru ”Planul de Management Integrat al Parcului Național Defileul Jiului și al Sitului Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului”
Ca urmare a anunțului dumneavoastră cu privire la decizia de încadrare menționată, postat în data de 14.12.2017, am formulat următoarele observații (termenul limită pentru depunerea lor este, conform Codului de Procedură Civilă, prima zi lucrătoare după 24.12.2017):
Planul de management pentru care a fost redactată decizia de încadrare în cauză este de fapt un plan de distrugere a Parcului Național Defileul Jiului, nu de management. Pentru că, prin includerea în zone de dezvoltare durabilă a suprafețelor ”scoase din circuit pentru amenajarea hidroenergetică a râului Jiu”, promovează proiectul ilegal: ”Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești”.
APM Gorj trebuie să ia act de decizia definitivă a Curții de Apel București pronunțată, printr-o coincidență ciudată, chiar în data postării acestui draft de decizie de încadrare, să nu emită decizia de încadrare și să solicite titularului planului să rectifice acest plan, în acord cu decizia definitivă:
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000751486&id_inst=2
Din moment ce autorizațiile de construire au fost anulate, fiind ilegale, trebuie readuse suprafețele afectate la starea inițială și refăcută zonarea strict pe considerente naturale, care să nu ia în considerare lucrările ilegale. Deci trebuie excluse din zona de dezvoltare durabilă suprafețele aferente proiectului hidroenergetic ilegal.
Chiar făcând abstracție de decizia Curții de Apel planul este strict ilegal, pentru că este un plan integrat, și pentru situl Natura 2000, iar proiectul hidroenergetic pe care îl promovează ”are impact semnificativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a unor specii sau habitate naturale protejate din situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului”, după cum chiar Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a declarat în decizia de încadrare nr. 5187/20.10.2017. Singura soluție alternativă este ”alternativa zero”. Nu este cazul pentru măsuri compensatorii, pentru că nu este vorba de un proiect de interes public major (ci un proiect ilegal, total împotriva interesului public, vehement contestat la nivel național, european și mondial). Oricum, nu sunt posibile măsuri compensatorii, pentru că ultimul râu mare de munte care mai curge liber în Carpații Românești nu poate fi înlocuit. Mai mult, este afectat semnificativ un habitat prioritar (91E0), și nu s-a cerut punctul de vedere al Comisiei Europene.
Planul acesta este expresia fraudării fondurilor europene, deoarece Parcul Național Defileul Jiului a fost beneficiarul proiectului: „Măsuri de îmbunătăţire a managementului şi conştientizare publică în PNDJ”- cod SMIS-CSNR 1314. Planul de management trebuia întocmit pe baza rezultatelor studiilor finanțate prin acest proiect, trebuia să includă măsurile prevăzute de aceste studii, dar acest plan contrazice total studiile. De exemplu, una dintre măsuri este: ”Menţinerea debitelor actuale ale Jiului şi ale afluenţilor săi” (de la pag. 103 din studiul ”Completarea inventarului și cartarea speciilor de mamifere din Parcul Naţional Defileul Jiului”).
Acest draft de plan de management contrazice chiar și ”Studiul privind constituirea Parcului Național Defileul Jiului”, pe baza căruia a fost declarat parcul național, deci este evident un plan de distrugere a parcului național, nu de management. Studiul menționat releva impactul de mediu devastator al proiectului hidroenergetic, pe care îl descria plastic: ”Râul Jiu, aidoma unui copac, va arăta ca un ciot: fără vârf și fără ramuri. Prundișul albiei, lipsit de elementul acvatic, dinamic, viu, sonor și într-o continuă schimbare cromatică de-a lungul orelor, se va înfățișa în toată sluțenia, privirilor consternate. Apele vijelioase care conferă farmecul specific oricărui peisaj și mai ales spectaculozitatea acestor ultime chei sălbatice carpatine vor fi amuțit pentu totdeauna. În locul bulboanelor și al cascadelor înspumate, care odinioară înviorau aerul, va șerpui un molcom firișor de apă, absorbit de bălțile cu apă clocită, cu miazme insuportabile. O cloacă insalubră va alunga sălbăticiunile însetate și vizitatorii dornici de drumeție. Trecuta vegetație și flora specifică locală, reprezentată prin habitate rare și prioritar protejate prin legi europene și române, va mai dăinui câțiva ani doar în conștiința colectivă a bătrânilor.”
Planul de management propus spre avizare contrazice chiar și Hotărârea de Guvern 1581/2005, prin care a fost declarat parcul național. Limita parcului, așa cum apare ea de exemplu în anexa 5 la planul de management, nu este cea prevăzută în H.G. 1581. Limita corectă în amonte de confluența cu pârâul Izvorul până la borna silvică 175/UP II, O.S. Petroşani este pe talvegul Jiului, nu pe drumul național. Este evident că a fost falsificată limita pentru a fi scoase din parcul național lucrările ilegale din zona captării de la Livezeni.
Din moment ce titularul acestui plan recunoștea în adresa 128/02.05.2017 (invitația la dezbaterea publică din 31.05.2017, transmisă și la APM Gorj) că proiectul hidroenergetic este incompatibil cu ariile naturale protejate din Defileul Jiului, nu ne rămâne decât să presupunem că planul a fost întocmit cu rea-credință.
Chiar dacă, prin absurd, planul de management nu ar trebui respins, fiind ilegal, APM Gorj trebuia să emită decizie de încadrare cu aviz de mediu, conform art. 5, alin. (2), litera b) din H.G. 1076/2004.
Prin postarea acestei decizii de încadrare, la câteva ore înainte de postarea sentinței de către Curtea de Apel București, APM Gorj contrazice poziția Ministerului Mediului (instituție căreia APM Gorj îi este subordonată), care a declarat în adresa nr. 20422/IC/07.08.2017 că se abține de la acțiuni cu privire la proiectul de amenajare hidroenergetică din Defileul Jiului până la hotărârea definitivă în acest proces:
http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2017/09/document_2017-08-17_5.pdf
În caz că la redactarea acestei decizii de încadrare s-a considerat că proiectul ”Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești” a fost deja evaluat cu privire la impactul asupra mediului în 2003, vă rog să constatați că acea evaluare nu a ținut cont de cele două arii naturale protejate, care nu erau încă declarate, și că acordul de mediu emis în 2003 și-a pierdut efectele juridice încă din iunie 2007, după cum este demonstrat aici:
http://www.romaniacurata.ro/hidroelectrica-ignora-decizia-definitiva-a-curtii-de-apel-bucuresti/
Vă rog să-mi trimiteți un număr de înregistrare.
Cu stimă,
Nume: ……
Adresă: ……


Pasul 3:
Distribuie acest mesaj la cât mai mulți prieteni!

NOTE:

[1] Petiția pentru salvarea Jiului semnată de peste 30.000 de oameni: campanie.de-clic.ro/SoSJiul

[2] Hidroelectrica ignoră decizia definitivă a Curții de Apel București: stiri.de-clic.ro/hidroelectrica