Victorie 16 July 2020

Am salvat Pădurea Andronache

Bogdan Barbu, membru Declic, a inițiat petiția „Salvați Pădurea Andronache” la începutul lui mai 2020.

Cerem primăriei să declare Pădurea Andronache drept arie protejată urbană.
În România, peste jumătate din populație trăiește în orașe, la distanțe medii spre mari de ariile naturale protejate și cu spații naturale afectate în ultimele decenii de dezvoltarea imobiliară haotică.
Orașul Voluntari nu face abstracție de la această situație. În ultimii ani a crescut foarte mult, au apărut zeci de complexe rezidențiale, inclusiv în Pădurea Andronache și Pădurea Boldu Crețuleasca.
Conform datelor primate de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, mare parte din Pădurea Andronache este în proprietate privată și este doar o chestiune de timp până va avea soarta pădurii Băneasa unde se încearcă în aceste zile aprobarea defrișărilor în scopuri imobiliare.
De aceea este nevoie urgentă ca Pădurea Andronache să fie declarată arie protejată (urbană).

Petiție CampaniaMea

El a motivat această petiție enumerând care sunt beneficiile unei încadrări drept arie protejată urbană. Beneficiile acestei măsuri sunt foarte multe, printre cele mai importante sunt:

Asigurarea conservării biodiversității urbane în intravilanul orașului Voluntari prin conservarea habitatelor naturale, inclusiv a elementelor geomorfologice și peisagistice naturale și cvasinaturale și a florei și faunei sălbatice;


Ar contracara poluarea și dezvoltarea haotică din zonă;


Declararea Pădurii Andronache ca arie protejată urbană ar oferi servicii ecosistemice valoroase, ar avea rol educativ, încurajând mișcarea în aer liber. Ar oferi, deasemenea un plus de oxigen prin absorbția dioxidului de carbon, jucând astfel un rol relevant în stabilizarea climei locale.


Prin aderarea la Green Deal, România și-a luat angajamentul de a defini astfel de arii urbane protejate, iar prin această hotărâre de consiliu local, orașul Voluntari vine în întâmpinarea îndeplinirii acestor ținte de combatere a crizei climatice.

Petiția a fost semnată de peste 2.300 de persoane când victoria a fost anunțată de către Bogdan:

Dragi prieteni,

Deși în perioada recentă campania noastră nu a mai fost atât de vizibilă, noi am continuat să lucrăm pentru ea. Din păcate, Primăria Voluntari nu e cel mai bun exemplu de comunicare.

Dar am vești, nu bune, ci extraordinareAm reușit!

Am depus la primărie, via e-mail, un document prin care ceream  ca Pădurea Andronache să devină Arie Naturală Protejată, alături de petiție.

Conform răspunsului primit de la primăria Voluntari, autoritățile au început aceste demersurile pentru includerea pădurii în Aria Naturală Protejată.

Răspunsul complet este următorul:

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată cu nr. 1331/7742/524/04.05.2020, prin care solicitați inițierea unei dezbateri publice sau aprobarea unei hotărâri de consiliu local prin care Pădurea Andronache să fie declarată Arie Protejată Urbană, vă comunicăm faptul că în ședința din data de 15.05.2020 a fost emisă o hotărâre a consiliului local prin care a fost aprobată demararea procedurilor legale în vederea declarării ca Arii naturale protejate a pădurilor situatie pe teritoriul Orașului Voluntari, respectiv Pădurea Băneasa, Pădurea Andronache și Pădurea Boldu Crețuleasca.

Vezi și semnează și tu petiția dând click aici. Și află mai multe despre Comunitatea Declic și platforma CampaniaMea.