Blog 2 August 2021

Analiza a impactului includerii în UNESCO a sitului Roșia Montană

În ajunul listării Roșiei Montane la UNESCO, „analiștii” au inundat mass-media, argumentând că o eventuală includere ar avea impact negativ asupra arbitrajului de la Washington. Aceștia au mers până într-atât de departe, încât, au dat drept sigură pierderea litigiului de 5 miliarde de dolari canadieni. Și s-au grăbit să-i numească vinovați pe cei care pledau pentru Roșia Montană în UNESCO.

-⬇️- ENGLISH BELOW -⬇️-

Prin contrast, cei în favoarea nominalizării au susținut că aceasta ar spori șansele României de a câștiga litigiul.

Între timp, piața le-a dat dreptate celor care au susținut Roșia Montană la UNESCO.

După cum putem vedea din prețul acțiunilor lui Gabriel, în cele 5 zile dinaintea nominalizării, prețul acțiunilor a fluctuat în jos. Cu cât guvernul român și-a consolidat decizia în favoarea susținerii candidaturii, cu atât prețul acțiunilor a scăzut (a se vedea figura 1). Acționarii Gabriel Resources sunt speculanți care speră să profite din pierderea cazului ISDS de către România. Deci, dacă prețul acțiunilor scade, înseamnă că acționarii își pierd credința că vor putea obține profit din pariul lor.

În ziua anunțului, prețul acțiunilor a scăzut la cel mai mic nivel. Și a avut loc o creștere bruscă a achiziției de acțiuni, probabil de către deținătorii instituționali mari care doreau să oprească scăderea prețului. Dar acțiunea lor nu a avut succes. După cum putem vedea din Fig.2, tendința descendentă a prețului acțiunilor continuă.

Reacția pieței arată că majoritatea acționarilor Gabriel cred că listarea UNESCO le slăbește posibilitatea de a câștiga cazul ISDS. Există mai multe motive, dar unul e sigur.

Acționarii și-au dat seama că Gabriel Resources nu mai poate controla și constrânge guvernul, așa cum a fost cazul până în 2013 și din nou sub guvernul Dăncilă (când PSD a amânat dosarul la UNESCO). Decizia guvernului de a continua cu nominalizarea UNESCO a arătat că oficialii zilei nu mai sunt dispuși să danseze orbește după cum cântă compania minieră.

Prețul acțiunilor se va schimba din nou în timp, dar reacția acționarilor la nominalizarea UNESCO nu se va schimba. Reacția lor arată că nominalizarea UNESCO nu are niciun impact negativ asupra apărării României în arbitraj. Dacă România va câștiga depinde în cele din urmă de strategia juridică și de capacitatea echipei juridice de a depăși această încredere. Nu depinde de nominalizarea UNESCO, acest lucru este sigur.

Singura variantă în care ajungem să plătim despăgubiri este cea în care Statul Român se oferă să plătească despăgubiri.

Fig 1
Fig 2

-➡️- ENGLISH VERSION -⬅️-

In the eve of the UNESCO listing, ‘analysts’ flooded the media, arguing that a possible inclusion would have a negative impact on the Washington arbitration. They went as far as to say that the only loss is that of the litigation and 5 billion Canadian Dollars. And they hurried to blame those who pleaded for Roșia Montană in UNESCO.

By contract, those in favour of the nomination argued that it would increase Romania’s chances of winning the litigation.

Meanwhile, the market ruled in favor of those who supported Roșia Montană in UNESCO.

As we can acknowledge from the price of Gabriel’s shares, during the 5 days prior to the nomination, the stock price fluctuated downwards. The more the Romanian Government solidified its decision in favor of submitting the nomination, the more the share price went down (see Fig 1). Gabriel Resources shareholders are speculators, hoping to profit from Romania losing the ISDS case. Therefore, while the share price drops, it means the shareholders lost faith that they will be able to make a profit from their gamble.

The day UNESCO decided, the share price fell to its lowest rate. And was met with a sudden  increase in share purchase, probably by large institutional holders who wanted to stop the price from falling. However, their interference was not successful. As we can see in Fig. 2, the downward trend of the share price continued regardless.

The quick reaction of the marketplace reveals the most of Gabriel’s shareholders believe the inclusion of Roșia Montană in UNESCO to be weakening their chance in winning the ISDS case. The causes are many, but one is certain.

Shareholders realised that Gabriel Resources is no longer able to control and coerce the Government, as it was the case until 2013 and again under the Dăncila Government (when PSD put the UNESCO dossier on ice). The Government’s decision to break away and proceed with the UNESCO nomination translates to shareholders that the Romanian Government is no longer willing to blindly play by the mining company’s rules.

The share price will change again over time, but the shareholders reaction to the UNESCO nomination won’t. Their reaction shows that the UNESCO nomination has no negative impact on Romania’s defense in arbitration. Whether Romania will win ultimately depends on the legal strategy and the legal team’s ability to transcend that confidence. It does not depend on the UNESCO nomination, surely.

The only option in which we end up paying compensations is the one in which the Romanian State offers to pay compensations.


See here for more information about the campaign and here you can donate to restore monuments in Roșia.