Stire 19 July 2023

Curtea de Apel Cluj a respins acțiunea. Declic face recurs

Curtea de Apel Cluj a respins, în iunie 2023, ca neîntemeiată cererea prin care Declic solicita obligarea Guvernului să își asume obiective mult mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030 și de atingere a neutralității climatice până în anul 2050, inclusiv prin creșterea ponderii regenerabilelor în consumul final de energie și a eficienței energetice. 

Instanța a considerat că Guvernul nu ar putea pune în aplicare o astfel de decizie: admiterea acţiunii, în condiţiile în care dispozitivul sentinţei nu ar identifica, pentru că nu are cum, care sunt acele măsuri necesare şi care sunt acele planuri concrete şi coerente în vederea atingerii obiectivelor climatice, ar presupune pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti nesusceptibile de executare”,

Avocații Comunității Declic au contestat decizia Curții de Apel Cluj. Recursul va fi judecat de Înalta Curte. 

Decizia dată de Curtea de Apel ne arată că judecătorul fondului a refuzat judecarea prezentei cauzei, „fiind în prezența unei denegări de dreptate voalate”.

„Nu încape îndoială că judecătorul fondului trebuia să judece procesul pe baza legislației în vigoare și a datelor științifice actualizate la zi , neputând respinge cererea părții pentru că urmează ca, în viitor, să se elaboreze altă strategie care să reglementeze raportul juridic dedus judecății. Așadar, judecătorul, aplicând doar normele juridice în vigoare, în cadrul juridic existent, trebuia să soluționeze litigiul dintre părți. Or, într-un mod părtinitor, acesta a încălcat, în mod esențial, principiul legalității, fapt ce echivalează cu o denegare de dreptate”, se arată în acțiunea de recurs depusă la Înalta Curte.

Comunitatea Declic a deschis, la începutul anului 2023, la Curtea de Apel Cluj, primul proces pe climă din România, proces în care este chemat Statul Român în judecată.

Declic cere judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj să oblige Guvernul să ia acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice. 

Măsurile cerute de Asociația Declic sunt explicite. Cerem ca instanța să oblige statul român, prin hotărâre judecătorească:

  • să ia toate măsurile necesare în vederea reducerii cu 55% a gazelor cu efect de seră (în continuare GES) până în anul 2030, respectiv atingerii neutralității climatice până în anul 2050, măsuri ce se vor concretiza într-un angajament scris în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii;
  • să ia toate măsurile necesare în vederea creșterii ponderii regenerabilelor din consumul final de energie la 45% și creșterii eficienței energetice cu 13% până în anul 2030;
  • în termen de maxim 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, să adopte planuri concrete și coerente de atenuare și adaptare la schimbările climatice ce cuprind inclusiv bugete anuale de carbon, în vederea atingerii obiectivelor asumate potrivit punctului 1.1 și 1.2., precum și mecanisme de  raportare și monitorizare a progresului în atingerea acestor obiective.