Stire 28 July 2016

Vor să mute râul Nera cu faună cu tot!

Spune-i și tu Ministrului Mediului că nu ești de acord cu distrugerea Nerei!


URMEAZĂ PAȘII DE MAI JOS:

1. copiază textul de mai jos într-un nou email

2. introdu-ți datele de contact (solicitarea este luată în considerare doar dacă persoanele își oferă datele reale)

3. adaugă la adresa de trimitere: [email protected], [email protected] și [email protected]

4. adaugă-ne și pe noi în Cc: [email protected]

5. trimite emailul și nu uita să suni la 021 4089543 și să ceri număr de înregistrare.
Către Ministerul Mediului

În atenția doamnei ministru Cristiana Pașca Palmer

În atenția domnului Nicolae MantaSubsemnatul/a …………………….., posesor al C.I cu nr. ……………, seria ……………, adresă de email: …………………………………..Vă solicit:


1. Să faceți toate demersurile pentru respingerea solicitărilor de acord de mediu depuse pentru proiectele ”Construire microhidrocentrală Nera 1, construire captare, construire conductă de aducțiune, racordare la SEN” și ”Construire microhidrocentrală Nera 1, construire captare, construire conductă de aducțiune, racordare la SEN”, de către Semenic Energy SRL, respectiv Nera Prigor Energy SRL. 


2. De asemenea, vă solicit retragerea certificatului de  înregistrare în ”Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului” pentru Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, reprezentată de Mihuț Sergiu.


În motivarea cererii mele aduc următoarele argumente:

1. Sergiu Mihuț nu ar trebui să aibă dreptul să mai facă studii de impact deoarece este condamnat penal.

Nera a beneficiat deja de realizarea unor studii ihtiologice finanțate din fonduri europene prin POS Mediu. Pe de altă parte, studiile lui Sergiu Mihuț sunt puse sub semnul întrebării, proiecte ce au beneficiat de studiile sale de specialitate atrăgând după sine chiar și un infringement din partea Comisiei Europene.


2. Referatul de necesitate este incomplet, acesta nemenționând explicit speciile de faună care urmează să fie capturate și asupra cărora se va aplica derogarea propusă pentru dezbatere.


3. Susțineți că “Derogările nu se acordă dacă există riscul ca acestea să aibă un impact negativ semnificativ de ordin calitativ sau cantitativ asupra populaţiei care face obiectul derogării.” Însă această derogare încalcă OUG 57/2007 unde se specifică în mod clar că reprezintă impact negativ următoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă;

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 


4. Derogările se pot acorda numai “cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, în anumite situaţii”. În referatul dumneavoastră susțineți că “nu există o alternativă acceptabilă” pentru Nera, deși aproape 50.000 de cetățeni susțin opusul. Nera este ultimul râu de dimensiune medie din țară care mai deține un sector cu stare ecologică foarte bună. Nera străbate 15 arii naturale protejate, între care 3 rezervații naturale, 2 parcuri naționale, un parc natural, 8 situri Natura 2000 și un sit Ramsar pe teritoriul Serbiei. Considerând aceste argumente, aștept cu interes răspunsul dumneavoastră.Cu deosebită considerație,

…………………………..