Blog 5 July 2023

Inditex, plătește cu salarii decente muncitorii din fabricile din România

Petiția către Consiliul de Administrație al Inditex poate fi citită și semnată la acest link.


Răspunsul Inditex la petiție:

Mulțumim pentru că ne-ați contactat și ne-ați împărtășit îngrijorările dumneavoastră.

La Inditex, suntem ferm angajați în a lucra pentru Salarii decente și facem progrese în această arie de impact prioritară, ca parte a strategiei noastre Muncitorii în Centru 2019-2022, cu scopul de a “facilita ca lucrătorii din lanțul de aprovizionare Inditex să câștige un salariu decent”.

Strategia noastră și, implicit, angajamentul nostru față de salarii decente se bazează pe principiul că salariile decente și, în general, condițiile de muncă decente sunt rezultatul negocierilor colective și al acordurilor între angajatori și/sau reprezentanții lor și angajați și/sau reprezentanții lor aleși liber. Noi credem cu tărie că cea mai sustenabilă modalitate de a atinge salarii decente este prin negocieri colective, în special la nivel industrial/sectorial.

Acest mecanism abordează o perspectivă holistică, nu lasă pe nimeni în urmă și acoperă toți lucrătorii din sector/industrie. Pentru a consolida acest mecanism, împreună cu prioritatea noastră de Participare a Lucrătorilor, am implementat o serie de măsuri în lanțul nostru de aprovizionare pentru a consolida drepturile la libertatea de asociere și negocieri colective, care sunt drepturi fundamentale ale muncii. Această abordare este întărită și prin Acordul Cadru Global încheiat cu IndustriALL Global Union, care este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru implementarea strategiei noastre privind salariile decente.

Colaborăm de asemenea în mod strâns cu ACT (Action, Collaboration, Transformation), cu care ne unim forțele pentru a facilita salariile decente în industria textilă. ACT stabilește anumiți factori necesari pentru a facilita negocierile colective la nivel industrial:

/Un angajament între angajatori și sindicate de a negocia de bună credință.
/Un cadru reglementar favorabil stabilit de guvern.
/Respect deplin al libertății de asociere.
/Respect și recunoaștere reciprocă a intereselor legitime ale fiecărei părți.
/Voința de a încheia și implementa un acord, precum și angajamentul de a nu avea dispute referitoare la conținutul acordului odată semnat.

Această inițiativă reprezintă prima angajare globală privind salariile decente în sector, care oferă un cadru prin intermediul căruia toți actorii relevanți, inclusiv mărci și comercianți cu amănuntul, sindicate, producători și guverne, își pot exercita responsabilitatea și rolul în atingerea salariilor decente. Prin ACT, lucrăm cu principalii actori dintr-un ecosistem care stimulează negocierile între reprezentanții naționali ai producătorilor și sindicate, pentru a asigura acorduri de negociere colectivă la nivel industrial.

Pentru mai multe informații, vă încurajăm să consultați Declarația noastră privind Informațiile Non-Financiare pentru 2022, precum și Muncitorii în Centru pentru 2022, la adresa https://www.inditex.com/itxcomweb/en/sustainability#reporting

De asemenea, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă explica munca noastră și proiectele noastre în direcția salariilor decente. Nu ezitați să ne contactați.


Răspunsul Declic la poziția Inditex:

Către Consiliul de Administrație al Inditex:

Stimate doamne/Stimați domni Marta Ortega Pérez, Óscar García Maceiras, Amancio Ortega Gaona, Flora Pérez Marcote, José Arnau Sierra, José Luis Durán Schulz, Rodrigo Echenique Gordillo, Denise Patricia Kingsmill, Anne Lange, Pilar López Álvarez, Emilio Saracho Rodríguez de Torres

Vă scriem pentru a ne exprima dezamăgirea și îngrijorarea cu privire la abordarea adoptată de către Inditex în rezolvarea problemei salariilor decente pentru muncitorii din fabricile din România, care produc îmbrăcăminte și bunuri pentru mărcile celebre ale companiei.

În calitate de manageri ai unei companii textile foarte cunoscute, credem că este esențial ca dvs. să abordați această problemă prompt și transparent.

În timp ce Inditex subliniază angajamentul său față de bunăstarea angajaților, realitatea de pe teren contrazice aceste afirmații. În ciuda etichetării produselor dvs. ca “made in Romania” și a promovării producției etice în țările UE, salariile câștigate de muncitori sunt mult sub standardele decente, iar conducerea companiei pare indiferentă față de această problemă urgentă.

Recent, am înaintat o petiție către Inditex, solicitând salarii corecte pentru muncitorii din fabricile românești. Din nefericire, răspunsul primit sugerează că Inditex refuză să-și recunoască responsabilitatea în asigurarea unui standard de viață decent pentru muncitorii din lanțul său de aprovizionare.

În răspunsul său, Inditex a menționat “angajamentul ferm de a lucra în direcția salariilor decente” prin negociere colectivă, în special la nivel industrial/sectorial.

Cu toate acestea, această abordare pune povara pe muncitori, așteptându-se ca ei să negocieze pentru salarii corecte. Această așteptare este nerealistă, având în vedere dinamica puterii și controlul din fabrici.

În realitate, mai puțin de 5% din muncitorii din industria textilă a României fac parte dintr-un sindicat, iar reprezentanții muncitorilor sunt numiți de conducerea fabricilor, nu aleși. Prin urmare, negocierea colectivă autentică nu există. Ca o companie cu putere și influență semnificative, Inditex are capacitatea de a remedia această situație, dar până în prezent nu și-a asumat această responsabilitate.

Pentru a vă oferi o înțelegere corectă a gravității acestei probleme, muncitorii din fabricile din România câștigă un venit net de doar 376 de euro pe lună, mult sub necesarul minim de trai, de 700 de euro.

Inditex, în calitate de lider global, poartă responsabilitatea de a se asigura că cei care contribuie la veniturile sale substanțiale pot trăi cu demnitate. Prioritizarea profiturilor exorbitante în detrimentul salariilor disproporționat de mici contravine angajamentului afirmat de companie față de responsabilitatea socială.

În calitate de membri ai Consiliului de Administrație, aveți o oportunitate extraordinară de a produce schimbări semnificative și de a demonstra o preocupare reală pentru bunăstarea muncitorilor din fabricile românești. Vă rugăm să întreprindeți, de urgență, pași tangibili pentru a vă asigura că toți angajații din lanțul dvs. de aprovizionare primesc un salariu decent.

În calitate de reprezentanți ai Declic și de cetățeni preocupați de apărarea drepturilor muncitorilor, vă solicităm respectuos să luați în considerare cererile noastre și să vă implicați activ în rezolvarea acestei probleme.

Inditex trebuie să respecte standarde etice și să demonstreze că profiturile semnificative pot coexista cu condiții de muncă și salarii corecte.

Vă încurajăm cu tărie să inițiați contactul cu noi pentru a aborda prompt aceste preocupări.

Mai mult, suntem conștienți de viitoarea adunare a acționarilor programată pentru data de 11 iulie, care reprezintă o oportunitate excelentă de a aborda discrepanțele salariale existente.

Vă îndemnăm să acționați responsabil și să profitați de această oportunitate de a produce o schimbare pozitivă.

Societatea noastră depinde de contribuțiile inestimabile ale acestor muncitori, care merită să fie compensați în mod echitabil și tratați cu demnitate. Prin adoptarea unei acțiuni hotărâte, nu doar că puteți face o diferență semnificativă în viețile acestor persoane, dar puteți îmbunătăți și reputația Inditex, ca o companie care se preocupă sincer de bunăstarea angajaților săi.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme urgente.


For English version, press here.