Blog 17 May 2024

Metodologia Nu da cu seen la vot – alegeri.declic.ro

Site-ul Nu da cu seen la vot e un fel de hartă care arată voturile și opiniile candidaților la alegeri la Parlamentul European (MEP) despre temele de interes pentru tineri. Poziția candidaților este identificată prin vot pentru cei care au fost deja europarlamentari între 2019 și 2024 și prin declarații politice în cazul noilor candidați.

Astfel, candidații sunt împărțiți în două categorii:

  • TOP: sunt văzuți ca fiind implicați, actuali și eficienți pe temele tinerilor
  • MEH: au poziții care contravin intereselor tinerilor

Candidații TOP sunt evaluați în funcție de întrunirea a cel puțin 66% din voturi în acord cu recomandarea Declic. Dacă rezultatul votului este egal, 50-50, atunci candidatul este considerat MEH.

Ordonarea candidaților e dată de ordinea alfabetică a prenumelui. Candidații cu red flag se regăsesc în josul listei. Red flag de la Declic este un semnal de alarmă privind candidatul sau candidata în cauză, pornind de la monitorizarea declarațiilor politice și a celor de presă contrare campaniilor Comunității Declic.

Pentru a face acest clasament am luat în calcul 27 de texte de lege despre democrație, anti-corupție, justiție socială, drepturi cetățenești sau natură. În mod excepțional, am luat în considerare votul din Parlamentul național privind dezincriminarea evaziunii fiscale până la 1 milion de euro.

Datele despre cum a votat fiecare europarlamentar au fost strânse și calculate de Adam Orphelin, iar site-ul interactiv a fost creat de Declic pentru a arăta aceste informații.

Când am ales voturile pentru analiză, am luat în considerare trei lucruri:

  • Ambiția: Voturile au oferit MEP-urilor șansa să susțină acțiuni urgente și ambițioase pentru tineri.
  • Prioritățile tinerilor și ale Declic: Am luat în considerare temele importante pentru tineri, din cercetari sociologice, și pe care organizația noastră a derulat campanii civice.
  • Disponibilitatea datelor: Am inclus rezultatul voturilor sau declarațiile din presă ale candidaților. Toate datele și declarațiile sunt publice și pot fi găsite pe site-ul Parlamentului European sau în presa românească. Raportul și datele prezentate sunt corecte, dar organizatorii nu își asumă greșeli care pot fi în datele originale ale Parlamentului sau în articolele de presă.

Candidații care nu și-au exprimat până acum opinia, fie prin vot, fie prin declarații, pe anumite teme, nu sunt listati în prezent pe site-ul alegeri.declic.ro. În intervalul 13-20 mai, aceștia vor fi contactați pentru a răspunde la un set de întrebări care să le permită să își clarifice pozițiile pe temele respective.

Datele prezentate și interpretarea lor

Pentru fiecare text de rezoluție, amendament sau directivă, precum și pentru declarații, candidații au primit un scor între 0 (vot împotrivă) și 1 (vot pentru), bazat pe compararea istoricului lor de vot cu poziția privind votul a Comunității Declic.

Resolution on the EU strategy on adaptation to climate changeVot Mihai TudosePENTRUPoziția DeclicPENTRU1
Exemplu: Votul lui Mihai Tudose (PSD-PNL) la Rezoluția privind strategia UE de adaptare la schimbările climatice

Cum am interpretat absențele și abținerile

Dacă un deputat european se abține sau lipsește de la vot, ia scor 0, ca atunci când votează contra recomandărilor noastre. Parlamentul European nu permite votul de acasă sau votul delegat nici măcar când europarlamentarii sunt în concediu parental. Datele despre motivul absențelor nu sunt disponibile, așa că nu le putem include în analiza noastră. Ne-ar prinde bine mai multă transparență privind voturile din Parlament ca să înțelegem mai bine de ce lipsesc eurodeputații sau de ce nu votează deși sunt în sală.

Lista legilor analizate și explicații pe scurt

Act în englezăAct în românăPrescurtare titlu actExplicație act
Gender Equality Strategy 2020-2025Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025Strategie Egalitate de gen ‘20-‘25Egalitate între băieți și fete #cotedegen
#violentadegen #equalpay
Gender Mainstreaming in the European Parliament – annual report 2020Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European – raportul anual pe 20202020: Egalitate de gen în PEO mai bună integrare a  perspectivei de gen în politici și instituții, atât la nivel UE, cât și național. #EgalitateDeGen #NuLaDiscriminare #ChangeIsComing
The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental RightsInstituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentaleMecanism UE privind statul de dreptUE trebuie să întărească democrația și drepturile fundamentale. #DemocrațieUE #FreedomFirst
Report on the Commission’s 2023 Rule of Law reportRaportul din 2023 privind statul de drept2023: Raport privind statul de dreptUE trebuie să fie fermă în aplicarea legilor pentru a întări democrația! #UE #Equality #JusticeForAll
Objection to the European Commission’s delegated act on the Taxonomy Regulation.Taxonomia UE: Act delegat complementar în domeniul climei pentru a accelera decarbonizareaTaxonomie: Gazul și nuclearul nu sunt verziGazul contribuie la schimbările climatice, iar energia nucleară produce deșeuri radioactive de lungă durată.
Social Climate FundFondul Social pentru ClimăFondul Social pentru ClimăAjutor pentru gospodăriile vulnerabile și întreprinderile mici să facă față sărăciei energetice și de transport. 
#TranzițieJustă
Resolution on the EU strategy on adaptation to climate changeRezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2020/2532(RSP))Strategie adaptare schimbări climaticeLupta pentru a menține încălzirea globală sub 1.5°C continuă cu măsuri ambițioase pentru un viitor sustenabil.
#SchimbareClimatică
Resolution on the UN Climate Change Conference 2023 in DubaiRezoluție referitoare la Conferința ONU privind schimbările climatice 2023, Dubai, Emiratele Arabe Unite (COP28)2023: Conferința ONU schimbări climaticeUE cere eforturi globale concertate și acțiuni rapide pentru reducerea emisiilor cu 43% până în 2030.
#UrgențăClimatică
Ambient air quality and cleaner air for Europe. RecastPropunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (reformare)Aer curat pentru EuropaReducere cu peste 55% a poluării aerului, pentru sănătate și biodiversitate. #AerCurat2030 #PactulVerde
Waste Framework DirectiveDirectiva-cadru privind deșeurileDirectiva privind deșeurileMăsuri mai stricte privind generarea deșeurilor și reducerea impactului asupra mediului. #Reciclare
Packaging and Waste packagingNormele UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, inclusiv proiectarea și gestionarea deșeurilor.Ambalaje și deșeuri de ambalajeReturnarea garanției, stimulente economice și procente minime de ambalaje reutilizabile. #AmbalajeEco #Sustenabilitate
EU Strategy for Sustainable and Circular TextilesStrategia UE pentru textile durabile și circulareStrategie reciclarea textilelorTextile durabile, reciclabile și fără substanțe periculoase. #TextileEco2030 #ModaDurabilă
Protection of livestock farming and large carnivores in EuropeProtecția fermelor de creștere a animalelor și a carnivorelor mari în EuropaMari carnivore în EuropaMonitorizarea periodică a populațiilor de carnivore mari. #ConservareCarnivore
Deforestation RegulationRegulamentul privind produsele care nu implică defrișăriRegulamentul privind defrișărileCompaniile să garanteze că produsele lor nu au cauzat defrișări sau degradarea pădurilor. #ProtecțiePăduri
Adequate minimum wages in the European UnionSalarii minime adecvate în UESalarii minime adecvate în UENegocierile colective asigură un salariu minim pentru un trai decent. #SalariuMinim
Corporate Sustainability Due DiligenceDiligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilorRegulamentul privind sustenabilitatea corporativăPromovarea întreprinderilor care protejează drepturile omului și mediul. #Sustenabilitate #ResponsabilitateSocială
Access to decent and affordable housing for allRaport referitor la accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toțiAcces la locuințe decenteAcces la locuințe decente, apă potabilă, servicii de salubrizare și energie durabilă. #AccesLaLocuințe
Resolution on the criminalisation of sexual education in PolandRezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației sexuale în PoloniaEducație sexuală (în Polonia)Interzicerea educației sexuale îi face pe tineri vulnerabili la exploatare și violență.
#EducațieSexuală
Mental healthO abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintalăSănătate mintalăPolitici integrate, acces la servicii de calitate, combaterea stigmatizării, susținerera incluziunii sociale.
#sanatatemintala #incluziunesociala
The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s healthRaport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilorSănătatea sexuală și reproductivă în UEFiecare femeie și fată are dreptul la controlul asupra propriei sexualități și sănătăți reproductive, fără nicio discriminare sau constrângere. #DrepturiSexualeLibere
European Health Data SpaceSpațiul european al datelor privind sănătateaSpațiul European al Datelor de SănătateUn spațiu unic pentru datele de sănătate, acces digital peste tot în Europa. #DateSănătate
Resolution on LGBTIQ rights in the EURezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2021 referitoare la drepturile persoanelor LGBTQIA+ în UEDrepturi LGBTQIA+ în UEFără discriminare față de familiile LGBTQIA+ și copiii lor în UE. #LibertatePentruToți
EP Rules of Procedure: strengthening integrity, independence and accountabilityParlamentul își întărește integritatea, independența și responsabilitateaRegulamentul privind integritatea în PEReguli stricte împotriva conflictelor de interese. #DemocrațieTransparentă
Protection of journalists and human rights defenders from manifestly unfounded or abusive court proceedingsProtejarea jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului împotriva proceselor strategice împotriva participării publicului (SLAPP)Protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului de procese abuziveProtecție pentru libertatea de exprimare și împotriva intimidării legale. #FreedomOfSpeech #StopSLAPP
Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food systemStrategia „De la fermă la consumator”Strategia „De la fermă la consumator”Lanțuri alimentare echitabile, sănătoase și ecologice. #FromFarmtoFork
Critical raw materials ActRegulamentul privind materiile prime criticeRegulamentul privind materiile primeExploatarea resurselor naturale în detrimentul comunităților și a naturii. #toxicmining
Nature RestorationLegea pentru restaurarea naturiiRestaurarea naturiiEuropa e în criză ecologică, cu 80% din habitate deteriorate. E esențial să restaurăm ecosistemele. #natura