Blog 25 November 2022

Opriți Ordonanța Barajelor, Ordonanța Ecocidelor. Opriți Șarlatania Guvernamentală!

Scrisoare Deschisă redactată de către Călin Dejeu, către Comisia Europeană și Președintele României, domnul Klaus Iohannis.

Comisia Europeană trebuie să stopeze cu celeritate, prin infringement, ordonanța ecocidelor. Este vorba de proiectul de ordonanță postat pe site-ul Ministerului Energiei din România.

Este deschis cazul de infringement pentru hidrocentrale mici pe derivație aprobate ilegal (2015/4036), pe care în 7 ani nu s-a rezolvat nimic, situația chiar s-a agravat prin încălcarea sentinței judecătorești definitive pentru râul Taia. Conform Institutului Leibniz din Berlin, considerând, nu capacitatea instalată, ci producția potențială extrem de redusă și caracterul de hidrocentrale pe derivație, proiectul hidroenergetic din Defileul Jiului reprezintă un proiect de hidrocentrale mici.

Analog, la fel stau lucrurile cu hidrocentrala Nehoiașu II (amenajarea AHE Surduc Siriu). Comisia a închis pângerea CHAP(2016)01813 pe motiv că hotărârea definitivă a Curții de Apel București (nr. 5378/2017) a rezolvat cazul. Dar ordonanța ecocidelor încalcă hotărârea 5378/2017. Ordonanța ecocidelor presupune distrugerea a zeci de situri Natura 2000 și corpuri de apă, prin ocolirea evaluării de mediu. Și trei din cele 9 proiecte ilegale din ordonanță au impact cumulat cu proiecte exemplificate în infringementul nr. 2015/4036 (cu cele de pe Ramna, Taia și proiectele din estul Munților Făgăraș). Având în vedere cele de mai sus, Comisiei Europeană trebuie să acționeze cu celeritate, să constate că ordonanța ecocidelor reprezintă o agravare exponențială, ostentativă pe infringementul 2015/4036 și să treacă imediat la etapa contencioasă, să trimită cazul la CJUE.

Președintele României poate să oprească ordonanța ecocidelor, poate să participe fizic la ședințele de Guvern și să împiedice adoptarea ei. Este până la urmă și un fel de OUG 13, menită să-i acopere pe cei care au efectuat lucrările ilegale pe bani publici. IUCN s-a adresat deja președintelui României cu privire la legea Zamfir, care promova aceleași proiecte ilegale, dar a fost ignorată.

Se pare că România nu mai face parte din lumea civilizată. Ordonanța Ecocidelor este de fapt analoagă legii Șarapatin, președintele Românie ar trebuie să dea dovadă de consecvență, având în vedere argumentele cu care a cerut reexaminarea legii Șarapatin (CA/726/26.07.2019).

Salvarea râului Bâsca Mare a fost primită cu entuziasm de societatea civilă din întreaga Europă, și este o rușine națională că se reiau demersurile pentru secarea acestui râu emblematic.

Barajul de pe Bâsca Mare este dat ca exemplu negativ și în primul ghid IUCN privind conectivitatea ecologică.

Este cel mai negru moment din istorie pentru patrimoniul natural, pentru cadrul natural al României. Guvernul neo-ceaușist de la București calcă în picioare statul de drept, Constituția, legislația europeană și convențiile semnate de România, vrea să excepteze de la evaluarea impactului asupra mediu chiar proiectele cu cel mai grav impact de mediu, barajele ceaușiste. Este vorba de 9 proiecte hidroenergetice nerentabile care, pentru o producție insignifiantă și extrem de scumpă, ar devasta patrimoniul natural al țării, din inima Parcului Național Defileul Jiului până în situl Ramsar de la confluența Oltului cu Dunărea. Prin sutele de milioane de euro (bani publici) pe care îi vor inghiți și producția care va începe doar peste mulți ani și va contribui cu sub 1% în SEN, proiectele ceaușiste nu fac decât să scadă, la modul potențial, producția de energie electrică. Cu aceste sume astronomice se poate obține mai multă energie, mai repede și legal, cu impact de mediu minor, prin alocarea lor spre proiecte sustenabile, contemporane, sau spre retehnologizare și decolmatare la hidrocentralele existente, sau chiar spre prosumatori.

Ordonanța se vrea a fi emisă pentru a obține finanțare europeană până în 2026, în condițiile în care aceste baraje ceaușiste au mai fost introduse în PNRR și eliminate în urma consultării publice de la începutul anului 2021. Acum, niște miniștri nostalgici ai dictaturii lui Ceaușescu iși manifestă disprețul față de cetățeni și regulile democratice și introduc pe ușa din dos proiectele ilegale la finanțarea europeană, folosind de această dată REPowerEU (care nici măcar nu este despre hidroenergie), ca pretext. Se enunță că motivarea ordonanței ar fi una financiară, acapararea banilor europeni, dar finanțarea europeană este folosită doar ca manipulare pentru a promova proiectele cu caracter infracțional. Comisia Europeană a clarificat deja că nu va finanța hidrocentrale în ariile protejate și chiar că va declanșa infringement dacă inițiativele legale pentru promovarea acestora sunt duse la finalitate (Ares(2022)8053032 – 22/11/2022).

Este deci un caz de înșelăciune guvernamentală de o amploare fără precedent.

Tot ce se dorește de fapt este să se încalce hotărârile judecătorești definitive și legislația de mediu a Uniunii Europene, să se ocolească actele administrative emise deja de autoritățile de mediu (care au respins deja 3 din cele 9 proiecte), ca să se autorizeze niște proiecte nesustenabile, absurde și nocive, care nu au nicio șansă să fie autorizate legal. Să se dea o lecție judecătorilor care au îndrăznit să respecte principiul supremației legislației comunitare din Constituția României. Este în spate ambiția politicienilor ceaușisti de a da o lecție și societății civile care a oprit lucrările ilegale, ca să nu se mai amestece pe viitor în afacerile lor ilicite. Și este o manifestare a disprețului politicienilor ceaușiști față de cetățeni, din moment ce zeci de mii de români au semnat 4 petiții care contestă 4 din cele 9 proiecte ilegale.

Se ocolește parcursul parlamentar, în momentul în care legea Zamfir a fost respinsă de CCR iar dedublarea ei ulterioară a primit deja două avize negative.

Niciodată în istoria României nu s-a mai emis un act normativ cu un impact atât de devastator pentru cadrul natural al României, implementarea lui ar însemna o lovitură de grație pentru patrimoniul natural național și european.

Chiar și experții în energie recunosc că proiectele în cauză nu reprezintă energie regenerabilă, pentru că impactul lor devastator este ireversibil.

Cele 9 proiecte nu se încadrează în ”taxonomia verde” a Uniunii Europene, pentru că fragmentează râurile. Și nu sunt proiecte de interes public major pentru că, conform jurisprudenței CJUE aplicate de Curtea Supremă din Spania, în decizia 424/2020 (iar aplicarea jurisprudenței CJUE trebuie să fie unitară), este nevoie de studii care să pună în balanță interesele publice implicate, pentru a stabili care este cel major, studii inexistente.

Nu este vorba ”doar” de secarea Jiului pe 33 de kilometri, defrișarea pădurii din Parcul Național Călimani, exterminarea lostrițelor românești, reducerea arealului unor specii prioritare, defrișarea unor habitate prioritare și amenințarea cu extincția pentru specii endemice, este vorba de o serie de ecocide cu un impact cumulat apocaliptic. Se includ mutilarea a doua parcuri naționale, un parc natural, un sit Ramsar, zeci de situri Natura 2000 și zeci de corpuri de apă, în toate colțurile țării.

Si patrimoniul natural al României face parte din cel european, Comisia trebuie să acționeze cu celeritate și pentru patrimoniul natural al României, cum a acționat în cazul Poloniei, pentru Białowieża.

Barajele reprezinta cea mai grava formă de distrugere a naturii. Aceste cheaguri pe venele Pământului distrug complet cursurile râurilor, luncile și versanții văilor. Pădurile, pajiștile și terenurile cultivate sunt înlocuite cu un mediu antropic lichid, fără nicio valoare conservativă, clasificat de IUCN ca Biomul Zonelor Umede Artificiale (nu lacuri). Peisajul, cadrul natural sunt mutilate complet. Râurile sunt devastate pe toată lungimea lor, nu doar pe sectorul afectat direct.

În Europa mișcarea de „de-damming” a luat avânt, dar guvernul României se mișcă împotriva curentului, uitând că în România sunt deja mii de baraje cu un impact de mediu cumulat devastator.

Este vorba și de un demers de obstrucționare a justiției, de a-i acoperi pe cei care au efectuat deja lucrările ilegale, pe bani publici. Pentru milioanele de euro cheltuite ilegal pe distrugerile din Parcul Național Defileul Jiului este un dosar instrumentat la DNA. Chiar în ziua în care Comisia Europeană a cerut ridicarea MCV este sfidată de corupții din guvernul de la București cu o ordonanță care încalcă Directiva Habitate, Directiva Cadru privind Apa, Directiva SEA, Directiva EIA, Directiva 2003/87/CE și jurisprudența CJUE.

Această ordonanță este asociată cu o imensa campanie de știri false pro-baraje care a precedat-o, o campanie condimentată cu declarații suburbane anti-europene, campanie care ne-a reamintit că România este pe locul 56 în indicele libertății presei.

Promovarea acestor proiecte ilegale, care reprezintă o încălcare a legislației naționale și comunitare, a convențiilor internaționale, obstrucționare a justiției și încălcare a unor decizii judecătorești definitive reprezintă un atac la statul de drept și ar trebui să ducă la sistarea finanțării PNRR.

Este vorba și de o formă de fraudare a fondurilor europene. S-au folosit fonduri europene pentru studii/strategii, iar concuziile acestora sunt acum călcate în picioare, este ca și cum banii au fost folosiți pentru altceva. Pe proiectul cu cod SMIS 1314 s-a concluzionat că trebuie menținut debitul actual pe Jiu, în situl Natura 2000 Defileul Jiului, iar ”Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului” prevede intezicerea lucrărilor hidroenergetice din Defileul Jiului, pentru că această distrugere sabotează socio-economic Valea Jiului. La Islaz a fost implementat un proiect Life, având ca parteneri WWF, SOR, agențiile de mediu județene și Parcul Natural Persina din Bulgaria.

Proiectele respective nu reprezintă energie curată, acumulările din spate barajelor degajă cantitități enorme de metan și dioxid de carbon iar blocarea rețelei hidrografice, a deplasării naturale a sedimentelor, diminuează fixarea carbonului în mediul marin. Carbonul fixat de ecosistemele ripariene și de pe versanți care sunt afectate va ajunge de asemenea în atmosferă. Și lucrările masive, incluzând producția betonului, au o amprentă de carbon colosală.

Se spune că această finanțare pentru Re-Power va fi atașată la PNRR, dar PNRR are condiția de finanțare ”no significant harm”, deci din start niciunul dintre proiectele hidroenergetice în cauză nu este eligibil.

Deja elemente emblematice ale naturii românești au fost distruse prin finanțare europeană (cursul Tisei, râurile de munte din Făgăraș și Șureanu etc.). Dacă acest fenomen ar continua, ar înseamna că România are mai mult de pierdut din aderarea la UE.

Se încalcă nu doar toate directivele europene pe mediu, ci și Convenția Ramsar, Convenția privind Diversitatea Biologică, Convenția de la Berna, Convenția Carpatică, Convenţie Europeană a Peisajului și Rezoluția 008/2020 a IUCN.

Guvernul neo-ceaușist nu își arată doar disprețul față de Uniunea Europeană, ci față de intreaga lume civilizată. Despre proiectul ilegal din Defileul Jiului, de exemplu, s-a scris și în Science, iar petiția pentru salvarea Defileul Jiului, acum cu 33 de mii de semnături, este menționată in ultimul raport al ONU pe mediu privind România.

Proiectul de la Islaz distruge spectaculosul sit Ramsar „Confluența Olt-Dunăre” un paradis al naturii.

Dacă proiectele acestea ale lui Ceaușescu sunt aprobate prin ordonanță de urgență, absolut abuziv și nedemocratic, înseamnă oare acest lucru că, în ceea ce privește mediul înconjurător, fundamentul calității vieții și în ceea ce privește democrația, Revoluția Română a avut loc degeaba, românii au murit degeaba în decembrie 1989?