Blog 19 October 2018

Romsilva spune că la Conțu s-a tăiat legal. Nu e așa

În urma investigației
noastre privind tăierea pădurilor cvasivirgine de la Conțu
, Romsilva
a emis un comunicat de presă prin care încearcă să convingă publicul că tăierile
de la Conțu au respectat legea. Acest comunicat este însă plin de
inexactități și omisiuni.

În urma investigației
noastre privind tăierea pădurilor cvasivirgine de la Conțu
, Romsilva
a emis un comunicat de presă prin care încearcă să convingă publicul că tăierile
de la Conțu au respectat legea. Acest comunicat este însă plin de
inexactități și omisiuni.

În comunicat,
Romsilva minimalizează, sau pur și simplu omite faptul că pădurea de la Conțu
era supusă unui regim special de aprobare a eventualelor exploatări din două
motive:

1.      este parte din
Situl Natura 2000 Frumoasa, arie protejată reglementată de
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011.  
Aici Romsilva
încearcă să se prevaleze de amenajament. Atragem atenția că avizarea
acestuia a fost obținută de principiu, per total, pentru întreaga
  suprafață (peste 7.200ha) și nu specific pentru suprafețele discutate (mult mai
mici).

2.      este pădure inventariată ca fiind cvasivirgină prin proiectul “Inventarierea
și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România –
proiectul PIN-MATRA/2001/018”, reglementată de Ordinul de Ministru nr.
2525/2016.   
Despre acesta, comunicatul
nu spune nimic. Și știm de ce. Pentru că acest Ordin nu a fost respectat. Fapt
confirmat de Garda Forestieră Brașov
 printr- un document oficial.  [1] Iar asta
pentru toate exploatările din 2016-2017 (reamintim că noi am identificat 5). 

În schimb, Romsilva apără
încadrarea pădurilor în amenajament și faptul că o parte din pădurile
inventariate în 2004 ca și cvasivirgine nu au fost recunoscute ca atare. Dacă
acel amenajament a fost atât de corect, de ce în Procesul Verbal al Conferinței a II-a de amenajare pentru Ocolul Sivic
Avrig din Direcția Silvică Sibiu din 08.03.2013  
[2], la secțiunea C. Probleme Speciale, nu se spune nimic
despre pădurile cvasivirgine? Aici este menționat faptul că 99% din suprafață
se suprapune cu Siturile Natura 2000 Frumoasa și Munții Făgăraș și faptul că
29,47ha sunt cuprinse în Parcul Național Cindrel. Dar despre pădurile
cvasivirgine nu se spune nimic, deși legislația în vigoare la momentul
respectiv le recunoștea importanța (tipul funcțional TI
păduri
cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă
orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fără avizul Academiei
Române;
grupa funcțională 1, păduri cu funcție
specială de protecție; subgrupa funcțională 1.5 păduri de interes științific).  De ce au încercat autorii Procesului Verbal
să le treacă sub tăcere?

Considerăm că, prin acest
comunicat, Romsilva încearcă să acopere ilegalitățile de la Conțu.
Apărând ilegalitățile n-au făcut decît să confirme
că acesta nu e un caz izolat, e atitudinea companiei.

Comunicatul integral
poate fi citit aici


NOTE:

[1] Răspuns Garda Forestieră Brașov

[2] Ocolul Silvic Avrig