Blog 12 November 2019

LUMINIȚA DEJEU, declic.ro: „Reciclarea nu-i un lucru complicat. Cu puțin efort, putem avea o țară mai curată”

LUMINIȚA DEJEU, declic.ro: „Reciclarea nu-i un lucru complicat. Cu puțin efort, putem avea o țară mai curată” – Interviu de IULIAN IGNAT , apărut în nr. 1390 al revistei Formula AS În vara asta, plimbându-mă pe ulițele unui sat de lângă Onești, Răcăuți pe numele său, am ob­ser­vat niște pubele de gunoi colorate, nou-nouțe, pen­tru de­pozitarea selectivă a […]

LUMINIȚA DEJEU, declic.ro: „Reciclarea nu-i un lucru complicat. Cu puțin efort, putem avea o țară mai curată” – Interviu de IULIAN IGNAT , apărut în nr. 1390 al revistei Formula AS

În vara asta, plimbându-mă pe ulițele unui sat de lângă Onești, Răcăuți pe numele său, am ob­ser­vat niște pubele de gunoi colorate, nou-nouțe, pen­tru de­pozitarea selectivă a gunoaielor. Una pentru plas­tic și metal, alta pentru hârtie, și a treia pentru sticle. Erau plasate în mai multe locuri în sat. Ui­mit, mi-am amintit că, doar în urmă cu câteva zile, ple­ca­sem de acasă cu o geantă plină cu sticle goale, adu­nate în timp, pentru a găsi, în sectorul 1 al Ca­pi­talei, ast­fel de pubele. După o oră m-am întors cu sticle­le aca­să, și la fel s-a întâmplat și când am încercat cu plas­ticul și cu hârtia. Nu este un moft. Am văzut cu toții pâraiele și râurile țării blocate de gu­noaie, câm­purile pline de peturi. Când vom începe să înțele­gem și că plasticul aruncat râmâne acolo o sută de ani, că ajuns în apa de ploaie, de­vi­ne toxic, va fi o adevă­rată victorie. Selectarea gu­noa­ielor ar însemna protejarea naturii și a noastră. De la 1 iulie 2019, a devenit chiar obligatorie. Atunci a intrat în vigoare ordonanța de urgență dată după ce România a fost urecheată de Uniunea Europeană. Însă primii care încalcă legea sunt chiar reprezentanții autorității! „Auto­ri­tă­țile administrației publice lo­cale ale uni­tăților administrativ-teri­to­riale au obli­gația să asigure colec­ta­rea sepa­ra­tă, cel puțin pentru de­șeu­rile de hâr­tie, metal, plas­tic și sticlă din de­șeurile mu­nicipale”. Asta spune legea. În prac­tică, nici acum, spre sfârșit de oc­tombrie, nu au apărut în cartie­rele bucureștene acele pubele care să-i ofere cetățeanului posibili­tatea de a arunca gunoaiele în mod legal. Pentru a lămuri situa­ția, i-am so­licitat un in­ter­viu dnei Lu­mi­nița De­jeu, de la declic.ro, inițiatoarea Cam­paniei pen­tru con­­știentizarea popu­lației și pentru punerea sub pre­siune a autorităților, în vederea apli­cării aces­tei legi.

„Suntem cea mai activă comunitate a cetățenilor din România”

Voluntari pregătind kiturile de reciclare

– Am rugămintea să ne prezentați la început co­mu­ni­tatea declic.ro, în cadrul că­re­ia activați. Ce obiective aveți? Care au fost cele mai im­por­tante campanii?

– Declic a fost fondat în 2015, de câțiva membri de ba­ză ai Campaniei Salvați Ro­­șia Montană, cea mai mare mișca­re de mediu și socială din Ro­mânia. Sun­tem o comunitate de cetățeni ce mili­tează pen­tru o societate mai dreaptă, punem puterea în mâi­nile oamenilor pentru a consolida de­mocrația, reu­nim forța comunității pentru echilibra­rea balanței de putere între cetățean și stat. Am cres­cut constant, devenind cea mai activă comunitate a cetățenilor din România. Comunitatea Declic este for­mată din sute de mii de oameni obișnuiți care tră­iesc în România sau în diaspora. În prezent, avem pes­te 600.000 de membri. Iată câteva dintre victo­rii­le pe care le-am obținut până acum: membrii Declic au oprit tăierea a 56 de hectare de pădure la Certej; au convins în 24 de ore, Autoritatea pentru Cetățenie, să acorde cetățenie pentru doi copii din Republica Moldova, a căror viață depindea de un tra­tament în UE; au convins Forest Stewardship Council – FSC – să retragă certificarea pentru pro­dusele Schweig­hofer din lemn ilegal. Am avut o se­rie de campanii și pentru apărarea independenței justiției, reunite sub simbolul „Toți pentru Justiție”. Am dus în par­la­ment aproape 150.000 de semnături ale cetă­țe­nilor și le-am întins, sub formă de covor, pe holu­rile Casei poporului. O parte importantă a cam­pa­niilor Declic este cea legată de protecția me­diului. Ac­ționăm pe mai multe planuri: împotriva mi­ne­ritului aurifer cu cianuri, la Roșia Montană, Certej, Ro­vina, pentru protecția apelor și pădurilor. Re­cent, am repurtat o victorie uriașă: Rețeaua Mining Watch România, alături de comunitatea Declic, a reușit blocarea în justiție a proiectului minier cu cianuri de la Certej. Curtea de Apel Cluj a men­ți­nut soluția dată de Tribunalul Cluj, privind anu­larea planului de urbanism zonal (PUZ), pentru întregul proiect minier. Decizia este definitivă! În curând, pe 3 noiembrie, va avea loc un mare Marș pen­tru păduri, organizat de Declic împreună cu Agent Green și Greenpeace în Capitală. De ani de zile, Ministerul Apelor și Pădurilor nu face nimic ca să oprească jaful din păduri, așa că e momentul să tra­gem un puternic semnal de alarmă pentru protecția lor.

– Cum de s-a implicat declic.ro și în campania de selectare a gunoaielor? Pa­re ceva derizoriu. De ce este im­portant să ne gândim cu toții la acest lucru, să-l punem în practică?

– Colectarea separată a deșeurilor și reciclarea sunt un aspect important al protecției mediului. Ne-am implicat pri­ma dată într-o campanie locală, la Cluj, Dezamăgiți și frustrați că într-un oraș precum Clujul, pe care îl laudă toată lu­mea, n-am reușit să convingem auto­ri­tățile să implementeze un sis­tem funcțional de colectare se­lec­tivă a deșeurilor, ne-am vă­zut de treabă, aș­teptând o nouă opor­tunitate, pentru o cam­panie pe tema deșe­u­rilor. A­ceas­­ta s-a ivit doi ani mai târziu, oda­tă cu in­trarea în vi­goa­re a legii care ne obligă să co­lec­tăm deșeurile se­pa­rat, pe 4 fracții. Le­gea tre­buie să asi­gure că gunoaiele vor fi reci­cla­te și reutili­zate, ast­fel încât să nu mai ajun­gă în depozite, în in­cineratoare sau în ape. Noile reglementări au intrat în vigoare, pri­măriile au schimbat regulamentele dar, în reali­tate, puține au fost firmele de salubritate care s-au conformat ime­diat și au pus la dispoziția cetățenilor mijloa­cele necesare pentru co­lectarea selectivă. De ce este acest lucru im­por­tant? Nu mai putem întoar­ce pri­virea, cunoaștem ima­ginile: albiile râurilor trans­formate în gropi de gunoi, munții de gunoaie aruncate la marginile ora­șelor și pădurilor, de la PET-uri și moloz, până la animale moarte, excre­mente, uleiuri, îngrășă­minte agricole expirate. Le­gea de colectare separată a deșeurilor ne-ar aduce mai aproa­­pe de un sistem care se concentrează pe redu­cere, reutilizare și reciclare. Ne va face să ne gân­dim de două ori ce și cum cum­părăm, folosim și apoi aruncăm. Ne vom conforma sau vom plăti. Atât noi, consumatorii, cât și firmele mari producă­toare de ambalaje. Sună ambițios – deoarece chiar este. Este exact ce avem nevoie pentru o țară mai curată, în care să ne placă să trăim. Cu relativ puțin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea po­luării, contribuim la păs­trarea apei curate, con­servăm resursele naturale ne­rege­ne­rabile și redu­cem consumul de energie.

– Ce impact poate avea respectarea acestei ordonanțe?

– Ne dorim ca această lege să devină la fel de respectată ca legea circulației. Dacă depășești viteza legală sau treci pe roșu ești amendat. Asta trebuie să se întâmple și cu colectarea separată a deșeurilor. N-ai respectat legea, plătești. Indiferent că ești o per­soană care aruncă gunoiul aiurea, o pri­mă­rie sau un operator de salubritate care nu pune la dispoziția oamenilor mijloacele necesare. Amenzile pentru firmele de salubritate care nu res­pectă regu­lile sunt între 20.000 – 40.000 lei. Ace­leași amenzi se aplică și persoanelor juridice care nu se adaptează noilor reglementări. Cetățenii care nu se con­for­mea­ză re­gu­­lilor pot fi amendați cu până la 2000 de lei.

„Trebuie să ne cerem cu toții dreptul legal”

– Ce poate face cetățeanul, cum poate presa autoritățile să respecte această lege?

– Stă în puterea noastră, a cetățenilor, să schim­băm o stare de fapt. Dacă ne mobilizăm cât mai mulți dintre noi să monitorizăm autoritățile și fir­mele de salubritate și să sesizăm Garda de Mediu în legătură cu (ne)respectarea legii colectării se­lec­tive vom reuși să grăbim procesul de punere în apli­care a noilor reglementări care ne scapă de gunoaie. Mai exact, dacă la ghena de gunoi de pe strada ta nu există containere separate pentru hârtie și carton, plastic și metal, sticle și borcane, intră pe site-ul reciclare.declic.ro, găsește județul tău, com­pletează formularul de sesizare și trimite-l către Garda de Mediu. Din două clicuri poți trimite sesizarea către autorități. Stă în atribuțiile Gărzii de Mediu să sancționeze autoritățile și firmele care nu pun în aplicare legea colectării separate a gu­noiului.

– Cum a acționat Declic și cu ce impact?

– Strategia a fost să trimitem sesizări către Gar­da de Mediu, cu miile, pentru fiecare neregulă pe care o observaăm la punctele de colectare a gu­no­iului de unde locuim. În acest fel, autoritățile nu ne pot ignora. Așa că am pregătit un site, reciclare.declic.ro, unde am explicat simplu și clar care sunt noile reguli de colectare și am oferit, de asemenea, un model de sesizare a neregulilor către comi­sa­riatele Gărzii de Mediu din fiecare județ. Aproape 50.000 de de oameni au vizitat site-ul nostru de la lansare, iar peste 1000 de sesizări au fost trimise că­tre Garda de Mediu. Pe același site explicăm sim­plu și clar cum se face colectarea separată a gu­noiului. Ce, cum și unde aruncăm. Joi, pe 17 oc­tom­brie, am mers împreună cu membrii Declic la sediul Gărzii Naționale de Mediu din București, să le ducem gunoiul. Adică, acele deșeuri pe care noi nu am avut unde să le aruncăm separat, le-am dus la ei la sediu să vadă cum e să nu poți recicla. Poate așa vor fi mai motivați să-i oblige pe primari și pe șefii firmelor de salubritate să respecte legea. Pro­blema mare cu care ne confruntăm este că autori­tățile nu-și fac treaba să informeze lumea, iar oa­me­nii nu știu să recicleze. Vestea bună e că nu e așa complicat să învățăm să colectăm separat gunoiul. Mulți dintre membrii noștri știu deja să recicleze, dar trebuie să ajungem cu informația la cât mai mulți oameni din România. Cum spuneam, reciclarea nu-i un lucru complicat.