Blog 2 April 2018

Scrisoare deschisă adresată d-nei arhitect șef al CJ Hunedoara, Amelia Andrei, referitoare la proiectul de amenajare hidroenergetică a râului Jiu

Stimată doamnă arhitect șef Amelia Andrei,

Stimată doamnă arhitect șef Amelia Andrei,

Ne adresăm dumneavoastră cu privire la proiectul ”Amenajare hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești Jiu”, prin care se intenționează distrugerea râului Jiu, ultimul râu mare de munte din Carpații Românești care mai curge liber. Nu ne adresăm politicienilor care conduc Consiliul Județean Hunedoara, pentru că politicienii probabil se știu deasupra legii.
Arhitectul șef este funcționar public, cu alt fel de răspundere, precum și o altă pregătire profesională, care ar trebui să vă dea o altă viziune privind impactul de mediu al construcțiilor.

Dumneavoastră ați semnat, atunci în calitate de șef serviciu urbanism, autorizația de construire numărul 62/08.12.2008, pentru proiectul în cauză. A fost prima autorizație de construire strict ilegală pentru acest proiect sinistru, emisă după declararea parcului național și a sitului Natura 2000 Defileul Jiului, arii naturale protejate în care sunt interzise astfel de activități industriale. Autorizația a fost emisă fără un nou certificat de urbanism, deși statutul legal al zonei se schimbase complet, devenise diametral opus. Apoi, ignorând statutul de protecție, ați semnat, în calitate de arhitect șef de această dată, pentru prelungirea ei din  08.12.2013 până în 08.12.2014. Ulterior ați semnat autorizația de construire nr. 7/23.02.2016, declarată ilegală prin decizia definitivă a Curții de Apel București, analoagă în ilegalitate cu autorizația 62/08.12.2008 . În plus față de motivația din Hotărârea 5378/2017, subliniem că autorizația a fost emisă fără punctul de vedere al autorității de mediu competente. În adresa 5761/26.05.2017, adresată presei, susțineați cu vehemență legalitatea emiterii autorizației, dar iată că avem o hotărâre definitivă care arată că v-ați înșelat.

Ne adresăm dumneavoastră acum pentru că Defileul Jiului este din nou atacat, vi se solicită din nou semnătura pentru continuarea lucrărilor la acest proiect ilegal și devastator. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în loc să-și îndeplinească atribuțiile reale, este noul inițiator al demersurilor pentru distrugerea patrimoniului nostru natural. Este un demers de o falsitate ridicolă, o manevră penibilă și revoltătoare de ocolire a hotărârii judecătorești definitive. Mai multe amănunte găsiți în articolul de mai jos [1].

Vi se solicită emiterea unei autorizații pentru ”lucrări de punerea în siguranță” a lucrărilor ilegale, pe motiv că ”trebuie executate în regim de urgență pentru a nu pune în pericol DN 66, localitățile situate în aval de obiectivele amenajării, podurile și terasamentul de cale ferată”. Este evident că aceste afirmații ale reprezentanților Hidroelectrica nu au nicio legătură cu realitatea, din moment ce chiar Hidroelectrica susținea, în Memoriul Tehnic pe baza căruia au obținut acordul de mediu (înregistrat cu numărul 7546/16.12.2002 la Inspectoratul de Protecție a Mediului Târgu-Jiu), exact opusul:

”Barajul Livezeni nu prezintă risc potențial de declanșare a unor accidente sau avarii care să aibă impact major asupra populației și mediului. Volumul lacului este redus (cca 90.000 mc) și ruperea barajului nu duce la viituri catastrofale în defileu. În plus, zona este foarte puțin populată. După estimările făcute, unda de viitură la ruperea barajului nu inundă drumul național sau calea ferată.”

Ați semnat deja de trei ori pentru acest proiect ilegal. Ar fi de neconceput să semnați și a patra oară, pe baza unui fals intelectual, după hotărârea Definitivă a Curții de Apel București (deci în deplină cunoștință de cauză privind ilegalitatea proiectului) și în contextul largii mediatizări și revoltei publice cu privire la acest proiect criminal.

Călin Dejeu, membru în Comisia Mondială pentru Arii Protejate
Dan Păvăloiu, jurnalist TVR

[1] http://stiri.declic.ro/continua-distrugerea-Jiului