Stire 17 November 2023

Scrisoare deschisă: sute de organizații și experți spun „CATEGORIC NU” politicii Europei privind exploatarea de materii prime

English version below: Hundreds of organizations and experts say “CATEGORICALLY NO” to Europe’s policy on the exploitation of raw materials

Peste 100 de organizații și peste 100 de experți și academicieni din 30 de țări au trimis o scrisoare deschisă Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care cer retragerea Actului privind Materiile Prime Critice (CRMA) al UE. Deja, o petiție internațională a strâns peste 60.000 de semnături, iar alte 10.000 de semnături au fost strânse în România, prin petiția Declic, pentru renunțarea la CRMA.

Semnatarii resping propunerea legislativă din cauză că ignoră drepturile mediului și ale omului, susține ingineria socială și eșuează în a modifica reglementările miniere învechite din Europa. Dacă va fi aprobat, actul va accelera procedurile de emitere a permiselor, va slăbi legislația de mediu și va deschide calea pentru injectarea a miliarde de euro în corporații miniere iresponsabile din punct de vedere social și de mediu.

Pentru noi, este simplu. Aprobarea CRMA va duce la acțiuni legale, deoarece acest nou act ar încălca dreptul la participare publică în luarea deciziilor cu privire la mediu, înscris în Convenția Aarhus pe care Uniunea Europeană a ratificat-o.

Roxana Pencea Brădățan de la Mining Watch România

Anunțul făcut la începutul săptămânii cu privire la un acord politic între Parlamentul European și Consiliul European pentru promovarea Actului privind Materiile Prime Critice (CRMA) a stârnit o reacție imediată din partea organizațiilor societății civile, comunităților locale, precum și a experților și academicienilor din întreaga lume. Amintind de criza politică în curs din Portugalia și de conexiunea sa cu două proiecte miniere de litiu, scrisoarea avertizează că reglementarea va extinde influența lobby-ului minier și va contribui și mai mult la extinderea corupției din cauza reglementărilor mai laxe.

Semnatarii condamnă și faptul că propunerea legislativă sprijină „activitățile de acceptare socială” menite să transforme opoziția publică față de proiectele miniere în toleranță pasivă sau sprijin activ.

În această scrisoare deschisă se dezvăluie, de asemenea, existența a 25 de proiecte finanțate de UE, cu un cost total de 181 de milioane de euro, care urmăresc să obțină acceptarea publică pentru proiectele extractive.


Open Letter: Hundreds of organizations and experts say “CATEGORICALLY NO” to Europe’s policy on the exploitation of raw materials

Just days after a public petition gathered over 60,000 signatures against the EU’s Critical Raw Materials Act (CRMA), more than 130 organizations and over 100 experts and academics from 30 countries sent an open letter to the President of the European Commission Ursula von der Leyen demanding the withdrawal of the CRMA.

Signatories reject the proposed legislation because of its disregard for environmental and human rights, endorsement of social engineering, and failure to address Europe’s obsolete mining regulations and the urgency of reducing demand. If approved, the Act will fast-track permitting procedures, water down environmental laws and set the floor to inject billions of euros into socially and environmentally reckless mining corporations.

The announcement earlier this week of a political agreement between the European Parliament and the European Council to push forward with the Critical Raw Materials Act (CRMA) has brought about an immediate reaction among civil society organizations, local communities as well as experts and academics across the world. Recalling the ongoing political crisis in Portugal and its connection with two lithium mining projects, the letter warns that the regulation will extend the influence of the mining lobby and spread even more corruption due to less regulation.

It also exposes how EU policymakers have failed to see beyond the Brussels ‘bubble’, disregarding the potentially catastrophic impacts of a new mining boom.

Signatories condemn the proposed legislation’s endorsement of ‘social acceptance’ activities aimed at changing public opposition to mining projects into passive tolerance or active support. The letter also exposes 25 projects funded by the EU at a total cost of €181M with deliverables that seek out to build public acceptance for extractive projects.

“It’s simple for us. Approval of the CRMA will lead to legal action as the proposed legislation would breach rights of public participation in environmental decision making, enshrined by the Aarhus Convention which the European Union ratified.”

Roxana Pencea Brădățan from Mining Watch Romania.

Read the entire open letter in English by accessing this link.