Stire 12 September 2022

Scrisoare deschisă către ministrul Investițiilor și proiectelor Europene, Ioan-Marcel Boloș

Noi, societatea civilă, ne exprimăm îngrijorarea după declarațiile pe care le-ați făcut pe 17 august, în legătură cu lucrările hidroenergetice din Parcul Național Defileul Jiului și din siturile Natura 2000 de pe Olt. În calitate de ministru al Investițiilor și proiectelor Europene ați sugerat că directivele și hotărârile CJUE care fac imposibilă continuarea lucrărilor hidroenergetice declarate ilegale pot fi încălcate. Și asta prin declararea acestor proiecte de „importanţă strategică naţională”. Considerăm că un astfel de demers este imoral și periclitează fondurile europene alocate României prin PNRR.

Reamintim deciziile care atestă nelegalitatea acestor lucrări:

  • Parcul Național Defileul Jiului: Hotărârea 5378/2017 a Curții de Apel București
  • Siturile Natura 2000 de pe cursul râului Olt: Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu nr. 44/2022, emisă de APM Sibiu

Declarațiile publice ca aceasta, domnule ministru, îndeamnă public la încălcarea legilor, a hotărârilor judecătorești și a actelor administrative, pe scurt la subminarea statului de drept. Respectarea statului de drept, principiu fundamental al Uniunii Europene, este o condiție esențială pentru finanțarea PNRR.

În plus, legitimitatea acestor proiecte este contestată prin articole publicate în reviste științifice, prin rapoartele de mediu și deciziile autorităților publice. [1] [2] [3] Toate acestea au prezentat impactul negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor protejate, asupra corpurilor de apă.

Domnule ministru, principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este o condiție de finanțare esențială prin PNRR. Prin urmare, orice declarație publică prin care se sugerează alocarea financiară pentru distrugerea ariilor protejate este complet inacceptabilă.

Insistăm și asupra concluziei analizei Consiliului Economic și Social [4]. Potrivit acestora, astfel de proiecte ar contribui cu „mult sub 1%” la capacitatea instalată din țară. Ținem să subliniem că în SUA hidroenergia nu este considerată energie regenerabilă, dat fiind faptul că impactul construirii de hidrocentrale pe râuri este ireversibil.

Seceta tot mai pronunțată, accentuată de schimbările climatice, pe fondul unei clime oricum continentale, trebuia să dea deja de înțeles autorităților că este un nonsens să se mai investească în hidrocentrale pe derivație, precum cele din Defileul Jiului.

Nu în ultimul rând, prin declarațiile făcute, nesocotiți procesul de consultare publică cu cetățenii, derulat în legătură cu PNRR. În cadrul acestui demers, societatea civilă a cerut cu argumente clare ca prevederile referitoare la investițiile în proiecte hidroenergetice să fie eliminate, și au fost eliminate. Este inacceptabil acum, fără nicio consultare publică, să susțineți modificarea și reintroducerea acestor lucrări hidrotehnice ilegale pe lista proiectelor finanțate prin PNRR.

În concluzie, domnule ministru, vă cerem să nu aveți în vedere, ca investiții prin PNRR, fostele amenajări de hidrocentrale şi „fostele centrale hidroenergetice” care au rămas pe Valea Oltului, Valea Siretului, Valea Jiului, de fapt niște șantiere ilegale în diferite stadii de execuție, stadii mult sub procentele vehiculate de propagandă.

Scrisoare semnată de Comunitatea Declic, Asociatia Agent Green, Bankwatch România, Federația Natura 2000 și Eco-Civica.


Note:
[1] austraiac[.]at: The fishes’ last stand: the fish fauna of Jiu River Gorge, between decades of coal mining and present day hydroenergetic works
[2] squarespace[.]com: Greenland: Build an economy on sand
[3] anpm[.]ro: Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu nr. 44/8.08.2022
[4] senat[.]ro: Aviz referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, a florei şi a faunei sălbatice precum şi pentru modificarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (b46/08.02.2022)