Blog 19 March 2021

Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisă către
Soil Association Certification Limited (SA Cert) &
Forest Stewardship Council (FSC)


Crima organizată se află în centrul crizei tăierilor ilegale din România. Știrile despre pădurari uciși în România fac, an de an, înconjurul lumii. [1]
Membrii unei vaste rețele construite în jurul lemnului ilegal recurg, mai degrabă, la violențe ce duc la moartea unor oameni decât să renunțe la o sursă de profit reprezentată de pădurea tăiată fără acte în regulă.

Încă din 2019, autoritățile guvernamentale au anunțat că mai mult de jumătate din lemnul pus pe piață în România provine din surse ilegale [2]. A fost momentul în care semnalele de alarmă trase, ani de zile, de organizațiile de mediu precum Declic, au fost confirmate oficial. Din cei 38 de milioane de metri cubi tăiați în fiecare an, doar 18 milioane aveau acte în regulă.

În lipsa criteriilor de transparență cerute de lege, cele 20 de milioane de metri cubi de lemn furat ajung puse pe piață cu aparențe de legalitate [3] [4]. În continuare, SUMAL 2.0, sistemul electronic de urmărire a materialului lemnos, permite transporturi multiple cu un singur aviz, permite supraîncărcarea camioanelor. Se întâmplă asta pentru că autoritățile refuză să facă publice date care ar bloca aceste practici. Lemnul legal și cel tăiat fără autorizație sunt amestecate încă de la încărcarea în camioane. [4]

Companii precum HS Timber primesc transporturi de lemn tăiat pe baza unor documente legale. Dar camioanele care intră cu lemn pe porțile depozitelor HS Timber transportă și lemn tăiat ilegal, adăugat suplimentar la fiecare transport.

În condițiile în care lemnul furat și cel tăiat ilegal sunt amestecate și transportate cu camioane supraîncărcate, afirmațiile HS Timber conform cărora tot lemnul cumpărat de companie provine din surse legale nu pot fi credibile. Atâta timp cât SUMAL nu oferă o transparență totală a trasabilității lemnului, iar transporturile de lemn nu sunt verificate chiar la ieșirea din pădure, lemnul ilegal va fi transportat și pus pe piață împreună cu ce este legal. Iar piețele internaționale vor primi lemn ilegal din România.

În aceste condiții, măsurile si acțiunile implementate de către HS TIMBER nu aveau cum să conducă la îndeplinirea cu succes a cerințelor stipulate de către FSC în Condițiile Cadru FSC. Pot doar să ofere o aparență de legalitate și să împingă responsabilitatea albirii lemnului furat către intermediarii de la care cumpără material lemnos.

O firmă care pune pe piață cantități uriașe de lemn albit (whitewashed wood) este direct responsabilă de perpetuarea unui sistem de crimă organizată care a dus la moartea a 6 pădurari în ultimii ani.

Cerem, cu respect, SOIL Association și FSC, să ia în considerare faptele deosebit de grave enumerate în această scrisoare deschisă și să confirme că HS Timber nu a îndeplinit cerințele pentru reasocierea cu FSC. Trasabilitatea completă, din pădure până în fabrică, este încă departe de a fi realizată. Iar trasabilitatea reală de la locul de recoltare rămâne singura garanție că fosta companie Holzindustrie Schweighofer nu achiziționează, în continuare, lemn furat.


Note:

[1} BBC – Romania forest murder as battle over logging turns violent
[2] Organized crime and corruption reporting project – Oak and Omerta in Romania: Saving the Lungs of Europe
[3] Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, 25.06.2020
[4] Organized crime and corruption reporting project – Romanian Logging: NGO Raises Transparency Concerns
[5] Emerging Europe – Romania’s new timber traceability system removes public transparency